Podatki o podjetju

Spletna stran na naslovu www.arhitekturabb.com je v lasti družbe:

ARHITEKTURA BB, Borut Bernik s.p. (v nadaljevanju “ponudnik” ali www.arhitekturabb.com)
Sedež podjetja: Brilejeva ulica 16, 1000 Ljubljana, Slovenija
Davčna številka: 42922704
Davčni zavezanec: Podjetje ni zavezanec za plačilo DDV
Matična številka: 8748705000
Registrski organ: AJPES, izpostava Ljubljana (Datum vpisa: 20.10.2020)
TRR: SI56 2900 0005 3245 097 UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

Elektronski naslov: info@bernix.si
Telefonska številka: +386 41 955 612

Ponudnik bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletnih strani poskušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov na spletnih straneh www.arhitekturabb.com, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti ponudnik niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vse informacije, besedila in slikovna gradiva na spletnih straneh www.arhitekturabb.com so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine, objavljene na spletnih straneh, so lahko uporabljene le s soglasjem lastnika spletnih strani oz. avtorjev vsebin/slik.

Ponudnik si pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

 

Splošni pogoji

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo v okviru izvajanja dejavnosti ponudnika za vse stranke enako, razen če se s posamezno stranko pisno dogovori drugače. Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani www.arhitekturabb.com.

 

Končna določila

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.

 

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 01. 12. 2021 naprej.