NOVA SODNA STAVBA

arhitekturni natečaj

LOKACIJA

Ljubljana, Slovenija

LETO

2021

DELO - TIP

Vizualizacije

AVTORJI

Rok Oman, univ. dipl. inž. arh., MaArch
Špela Videčnik, univ. dipl. inž. arh., MaArch
Borut Bernik, mag. inž. arh.
Rok Dolinšek, abs. arh.
Andrej Gregorič
Matej Krajnc, mag. inž. arh.
Janez Martinčič
Rok Vrenko, univ. dipl. inž. arh.

PROGRAM

Nova sodna stavba, novo Okrožno, Okrajno, Delovno in socialno sodišče

KVADRATURA

70.000 m2

Related projects